ISTORIC

Istoricul MECANPETROL S.A.


În 1969 se înfiinţează „Uzina de Prefabricate de Construcţii" cu obiect de activitate traverse, tuburi, stâlpi din ciment şi diferite confecţii metalice.

~ 1983 - Prin Decretul nr. 171/1983 a luat fiinţǎ "Întrprinderea Mecanicǎ pentru Petrol', având ca principală activitate execuție și reparație utilaje tehnologice reparații, confecţii şi piese de schimb pentru industria petrolieră.

~ 1991 - În baza H.G. 1231/1990, întreprinderea a devenit societate de stat pe acţiuni, preluând patrimoniul I.M.P. și a continuat și dezvoltat activitatea anterioară.

~ 2001 - Societatea s-a privatizat, extinzându-şi activitatea și în execuția de structuri metalice pentru construcţii civile și industriale.

În prezent societatea face parte din grupul de firme „INTERNAȚIONAL LAZĂR COMPANY".